ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Θεοφάνεια - Του Ι. Μ. Φουντούλη

Τήν 6η Ἰανουαρίου ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν μεγάλη δεσποτική ἑόρτη τῶν «Θεοφανείων»«Ἐπιφανείων»«τά ἅγια Φῶτα». Τά προεόρτιά της ἄρχιζουν τήν ἑπομένη τῆς πρωτοχρονιᾶς, τήν 2α Ἰανουαρίου. Μέσα στήν προπαρασκευαστική αὐτή περίοδο εὑρίσκεται καί ἡ «Κυριακή πρό τῶν φώτων». Καί αὐτή ἐντάσσεται μέσα στή προεόρτιο λειτουργική ἑτοιμασία. Στά ἀναγνώσματα τῆς θείας λειτουργίας τῆς Κυριακῆς αὐτῆς ἀκοῦμε τήν «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Κατά Μάρκον Εὐαγγελίου, πού ἀφηγεῖται τήν ἐμφάνισι τοῦ Προδρόμου στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου, τό κήρυγμά του καί τήν προφητεία του περί τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰωάννης ἐβάπτισεν «ἐν ὕδατι», ὁ «ἰσχυρότερός» του ὅμως, πού ἔρχεται «ὀπίσω» του, θά βαπτίσῃ τόν λαό «ἐν Πνεύματι ἁγίῳ» (Μάρκ. 1, 1-8).

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνεχίζουμε (προηγούμενη ανάρτηση) την ενημέρωση προς τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για τον Ε.Φ.Κ.Α.

Στον νέο νόμο 4387/2016 που ψηφίστηκε, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων- λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών: 

Επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για ορισμένες επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους και των σχετικών κρατήσεων που ισχύει βάσει του νέου νόμου 4387/2016 για όλους τους Δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, και συνεπώς για όλους τους κανονικά διοριζόμενους Κληρικούς.

Πληροφορίες για τον ΕΦΚΑ που αφορούν και τους Εφημερίους.

Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη και για τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου.

Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων αποδοχών του Κληρικού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Αγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως: Λόγος στα Εισόδια της Θεοτόκου

Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/πόλεως

Νά πάλι ἑορτή.

Νά πάλι πανηγύρι.

Νά πάλι χαρούμενο ἀναψοκέρι γιά τήν μητέρα τοῦ Κυρίου.

Νά ἡ προπόρευσις τῆς ἀψεγάδιαστης νύμφης.

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

ΑΘΗΝΑ 16/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Νοεμβρίου 2017 με τριετή θητεία, κατόπιν προσκλήσεως του λαβόντος περισσοτέρους ψήφους π. Γεωργίου Βαμβακίδη, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου.

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Οι υποψήφιοι για τις εκλογές του ΙΣΚΕ στις 14/11/2017 και απαραίτητες οδηγίες.

ΑΘΗΝΑ 20/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συνεδρίασε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 με αποκλειστικό θέμα την ανακήρυξη των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και την κατάρτιση του Ψηφοδελτίου των αρχαιρεσιών, που θα γίνουν στην Ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. και εξής.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, με την αυτοπρόσωπη παρουσία των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ή με επιστολική ψήφο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ως εξής:

Για την αυτοπρόσωπη παρουσία: Στον εκλογέα παραδίδεται ομοιόμορφος φάκελος με ψηφοδέλτιο, ο εκλογέας εισέρχεται σε ιδιαίτερο χώρο και θέτει μέχρι (07) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (02) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου και τον ρίχνει στην ψηφοδόχο.

Για την επιστολική ψήφο: Το Δ. Σ. θα στείλει στα μέλη που δεν θα παρευρεθούν στη Γ. Σ. το ψηφοδέλτιο με φάκελο και ο αποδέκτης ψηφίζει σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο του Ι.Σ.Κ.Ε. χωρίς να σημειώσει οτιδήποτε επάνω και τούτον εντός μεγαλύτερου φακέλου, με τα στοιχεία του και θα τον αποστείλει στη διεύθυνση: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ.Θ. 8150, 10210 ΑΘΗΝΑ

Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο.

Η ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ισχύει από τις 20/10/2017 τόσο για την επιστολική ψήφο, όσο και για την υπόλοιπη αλληλογραφία με τον ΙΣΚΕ. (ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ.Θ. (ταχυδρομική θυρίδα) 8150, 10210 ΑΘΗΝΑ)